Techem Sverige AB

Techem AB är ledande leverantör av teknik och tjänster för individuell mätning och debitering (IMD) i flerfamiljshus. Våra energitjänster inkluderar mätning och debitering av värme-, vatten-, och elförbrukning. I dag ansvarar vi för mätningen i över 9,9 miljoner lägenheter runt om i Europa. Det innebär kontinuerlig läsning av mer än 48 miljoner förbrukningsmätare.

Techem levererar vatten-, värme,- och elmätare. Techem kan också som enda leverantör erbjuda en hyreslösning för installation av individuell mätning.

Vårt mål är att säkra rättvis fördelning av vatten- och energiutgifter för alla våra kunder, samtidigt jobbar vi också för att miljön står i fokus.

Hur fungerar individuell mätning och debitering (IMD) i praktiken? Se våra 2 konceptfilmer här: