IMD-kalkylen

Prova vår IMD-kalkylator för att se hur mycket er förening kan spara på att installera mätare för individuell mätning och debitering www.IMD-kalkylen.se 

Techem Sverige AB

Vi har sedan 1952 levererat mätare för individuell mätning och debitering av värmeförbrukning och vattenförbrukning i flerbostadshus och radhusområden med gemensam tillförsel. Vi hanterar även avläsning och debitering av elförbrukning när denna köps via ett gemensamt abonnemang för hela fastigheten.
Idag ansvarar vi för mätning och avläsning av över 10 miljoner bostäder med tillhörande 50 miljoner mätpunkter i Europa. Tack vare fjärravläsning av alla mätare, och en digital hantering och presentation av underlag så kan avläsning och administration göras kostnadseffektivt för alla parter.

Techem kan tillhandahålla trådlösa värmemätare, varmvattenmätare och elmätare för individuell mätning och debitering av förbrukningen. Därtill kan vi komplettera bostäderna med mätare för temperatur och fukt för att ge fastighetsägaren en total överblick av fastigheten.

Vill du ha en kortfattad information om vad IMD i flerfamiljshus innebär? Se våra info-filmer nedan: