#BLIMÅLMEDVETEN

Tillsammans når vi målen!

 

 

För att nå FN:s Globala mål krävs ekonomisk tillväxt som samtidigt värnar om social och miljömässig hållbarhet. Vi på Techem har sedan länge förstått vikten av att använda de resurser vi har på ett ansvarsfullt sätt. Genom att installera våra mätare och system för IMD i er fastighet så bidrar ni till att de boende blir mer medvetna om sin egen konsumtion av värme, vatten och el. IMD bidrar till att vi gör medvetna val och handlingar, vilket innebär att vi med gemensamma krafter kan nå målen.

Läs mer om Globala målen på: https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/

Våra lösningar och tjänster bidrar bland annat till följande:  

Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden, och därmed också en förutsättning för människors hälsa och en hållbar utveckling. Vatten är också en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder.


Individuell Mätning och Debitering (IMD)
av vatten och varmvatten säkerställer att vattenanvändningen minimeras.

 

 

Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt

Individuell Mätning och Debitering (IMD) av värme och varmvatten säkerställer att energianvändningen minimeras, vilket i sin tur innebär lägre klimatutsläpp och i förlängningen att dagens system för energiförsörjning räcker längre.

 

 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Individuell Mätning och Debitering (IMD) av vatten, värme och el bidrar till att öka medvetandet om sin egen konsumtion, kostnaden för denna och vad man kan göra för att minska sin förbrukning och därmed sitt ekologiska fotavtryck.