Datasäkerhet

Denna datasäkerhetsförklaring refererar enbart till hemsidor som tillhör Techem GmbH, och inte till sidor som refereras eller länkas vidare till.

Vilken information samlas in, och vad används den till?

När du loggar in på Portalen sparas Domännamnet eller IP-adressen på den dator som används. Under ditt besök loggas dessutom följande: Datum, öppnade filer, URL-adressen, http-svarskoden, din besöks eller kundstatus, längd på besöket samt storlek på överförda filer. Detta loggas enbart at statistiska skäl, och användaren förblir anonym.

På denna sidan sparas även data för marknadsföring och optimering av Techems tjänster och produkter. Utifrån dessa, och under ett pseudonym, skapas användarprofiler. Därigenom är det möjligt att skapa cookies. Cookies möjliggör identifiering av användarens internetbrowser. Informationen används inte utan godkännande för att personifiera användaren och kan inte sammankopplas med användaren av pseudonymet. Insamling och lagring av data kan när som helst avaktiveras. Om användaren inte godkänner insamling och lagring av data kommer denne av tekniska skäl eventuellt att behöva ange detta vid varje besök på hemsidan.

Vad är en "cookie"?

En "cookie" innehåller den information som skickas mellan internetbrowsern och hemsidan vid besök av sidan och/eller inloggning i portalen. Ändamålet är att höja säkerheten, genom att hemsidan kan säkerställa att det är korrekt information som kommer från rätt avsändare. Allt sker automatiskt, förutsatt att din internetbrowser stödjer cookies. Normalt sett fungerar detta förutsatt att man inte har slagit av funktionen. Kontrollera version eller inställningar i din browser med hjälp av den i browsern inbyggda hjälpfunktionen.

Din säkerhet är det viktigaste

För att kunna skydda dina personrelaterade uppgifter och information däromkring har Techem omfattande tekniska och driftmässiga säkerhetsanordningar. Om förändring av riktlinjer för datalagring och datasäkerhet planeras presenteras dessa på hemsidan. Vid skriftlig anmodan informerar vi gärna om vilken information vi har lagrat på dig.