Dataskyddsförklaring

Omfattning

Denna dataskyddsförklaring gäller Techem Sverige AB:s hemsida under www.techem.se och för de uppgifter som samlats in från denna webbplats. För webbplatser som till exempel hänvisas till via länkar gäller dataskyddsmeddelandet och deklarationen av dessa webbplatser.

Läs noggrant igenom detta meddelande om skydd av uppgifter innan du använder Techem Sverige AB:s webbplatser. Med detta meddelande om dataskydd förklarar vi bland annat hur vi hanterar dina personuppgifter och använder cookies. Genom att använda Techem Sverige AB:s webbplatser accepterar du dessa regler.


Dataskydd

Techem Sverige AB tar skydd av personuppgifterna mycket seriöst. Vi behandlar dina personuppgifter som konfidentiella och i enlighet med de lagstadgade skyddsföreskrifterna samt denna dataskyddsförklaring.

Användningen av vår hemsida är generellt möjlig utan specifikation av personuppgifter. Om personuppgifter (till exempel namn, adress eller e-postadresser) samlas in på frivillig basis, om möjligt. Dessa data vidarebefordras inte till tredje part utan ditt samtycke.

Vi påpekar att dataöverföring på internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsmutningar. Fullständigt skydd av data mot tredje parts tillgång är inte möjligt.


Ansvarig myndighet för dataskydd

Den ansvariga för behandling av personuppgifter för besökarna på vår hemsida är

Techem Sverige AB
Carsten Hejgaard
Box 5
SE-233 21 Svedala, Sweden

såväl som något av dess dotterbolag eller de bolag som är anknutna till det.


Värd

Internetansvaret leds av SysEleven GmbH som teknisk leverantör på vår vägnar av och enligt våra specifikationer.


Vad är personuppgifter?

"Personuppgifter" är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. En fysisk person som kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning till en identifikation som namn, identifikationsnummer, platser, online identifiering eller till en eller flera speciella egenskaper som återspeglar fysisk, fysiologisk, genetisk, psykologisk, den ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person anses vara identifierbar.


Vilken information samlar vi in? Hur använder vi det?

Personuppgifter som vi erhåller direkt från dig

Personuppgifter samlas in på denna webbplats och sparas därefter, om du tillhandahåller det frivilligt, t.ex. som en del av registreringen, genom att fylla i formulär, genom att skicka e-post eller genom att anlita Techem. Vi använder den här informationen för de angivna ändamålen eller de som följer av frågan. En kampanjanvändning av data händer endast för självkampanjen (inklusive referensfrämjande) i Techem. Vidare använder vi personuppgifter som är betrodda oss för marknadsföring och marknadsundersökning, för kundsupport och för kontakt. Vid behov begär vi också att du deltar i enkäter som vi använder för vår egen marknadsföring, marknadsundersökning eller opinionsundersökning. En upplysning till tredje part (företag som är anslutna till Techem Sverige AB gäller inte som tredje part i den meningen) sker endast om det är nödvändigt för att kontrakt ska fullföljas.

Kontaktformulär

Om du skickar oss frågor med hjälp av kontaktformuläret sparas dina uppgifter från frågeformuläret, inklusive de kontaktuppgifter du har lämnat, för att behandla frågan och uppföljningsfrågor. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt tillstånd.

Nyhetsbrev

Om du vill ha det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig tillsammans med information som gör att vi kan granska att du är ägaren av den angivna e-postadressen och godkänna mottagandet av nyhetsbrevet. Eventuella ytterligare uppgifter samlas inte in. Vi använder denna information uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordra den inte till tredje part. Du kan dra tillbaka tillståndet som ges för att spara data, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet när som helst, till exempel genom att använda länken "avregistrering" i nyhetsbrevet.

Online-formulär

Om du vill ansöka om ett jobb hos oss hänvisar vi dig till respektive jobbannons på plattform utanför webbplatsen www.techem.se. Överensstämmelse med lagar om dataskydd garanteras i dessa fall inte av oss. Vi skickar dock inte vidare dina uppgifter till tredje part utan ditt tillstånd.

Personliga uppgifter som vi automatiskt samlar in via denna webbplats
Vid varje tillgång till Techems hemsida eller vid mottagande av ett email och klicka på en länk inom den, kan Techem automatiskt samla in viss information om dig oberoende av om du utnyttjar våra tjänster.

Vid besök på denna webbplats sparar Techem bara en förkortad IP-adress för den begärande datorn och den webbplats där du besökte vår. Under ditt besök sparas åtkomstdatumet, de frågade filnamnen, webbadressen, HTTP-svar / svarskoden, åtkomststatusen, åtkomstlängden och de byte som överförts i samband med den här anslutningen. Vi använder denna information uteslutande för statistiska ändamål där de enskilda användarna förblir anonyma.


etracker

Vår hemsida använder en etracker-analystjänst. Tjänsteleverantören är etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Tyskland. Användande profiler kan skapas under pseudonymer från data. Cookies kan användas för detta. Cookies innebär små textfiler som sparas lokalt i webbläsarens cache. Cookies gör det möjligt att känna igen din webbläsare. Uppgifterna som samlas in med etracker-tekniken används inte utan separat samtycke från berörda parter för att identifiera besökarna på vår webbplats och samlas inte med personuppgifterna med pseudonymens bärare.

Du kan motsätta dig denna datainsamling och lagring när som helst med verkan för framtiden.


För att motsätta dig för datainsamling och lagring av dina besökardata för framtiden kan du få en etracker Opt-Out-Cookie på länken nedan, vilket leder till att besökardata i din webbläsare inte samlas in och lagras med etracker i framtiden: https://www.etracker.de/privacy?et=cMEVX9

Genom detta läggs en Opt-Out-Cookie med namnet "cntcookie" av etracker. Vänligen radera inte denna cookie så länge du vill behålla din invändning mot användande av cookies på www.techem.se. För mer information, se bestämmelser om dataskydd i etracker: https://www.etracker.com/en/data-privacy


Cookies

På alla webbplatser används så kallade cookies i viss utsträckning. Cookies orsakar ingen skada på datorn och innehåller inga virus. Cookies hjälper till att göra våra hemsidor mer användarvänliga, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

Majoriteten av de cookies som används av oss är så kallade "session cookies". De tas automatiskt bort i slutet av ditt besök. Andra cookies förblir sparade på din terminala enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies tillåter oss att känna igen din webbläsare vid senare besök.

Du kan konfigurera webbläsaren så att du är informerad om placeringen av cookies och att endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies medan du stänger webbläsaren. Funktionen på denna webbplats kan begränsas vid avaktivering av cookies.

Cookiebot

Vi använder oss av Cookiebot, en produkt utvecklad av det danska företaget Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Copenhagen, DK. Genom dessa funktioner kan data skickas till Cookiebot eller Cybot för analysering eller lagring. Du kan samtycka till användning av alla eller enskilda cookies, eller neka användning. Här kan du ändra eller ta tillbaka ditt samtycke:

Ändra ditt samtycke | Ta tillbaka ditt samtycke

I cookie-samtyckes-bannern, i vilken du kan välja eller ta bort individuella cookies, hittar du alltid en uppdaterad översikt på alla cookies som används på våra hemsidor och avgöra själv vad du anser att du vill ge samtycke till.

Vilken data sparas av Cookiebot?

Om du samtycker till användande av cookies kommer följande data skickas till Cybot för lagring och analysering:

 • IP address (anonymt)
 • Datum och tid för ditt samtycke
 • Adressen till vår hemsida (URL)
 • Teknisk information om din webbläsare
 • Krypterad anonym nyckel
 • Lista på de cookies du get samtycke till att vi använder


Var och hur länge sparas data?

Cookiebots privacy policy kan du läsa här: www.cookiebot.com/en/privacy-policy/All insamlad data överförs, lagras och analyseras inom EU. Data lagras på ett Azure datacenter, med Microsoft som moln-leverantör. Alla användarrelaterad data raderas av Cookiebot 12 månader efter att du gett ditt samtycke, alternativt omedelbart efter att kontraktet för Cookiebot går ut.

Cookiebots privacy policy kan du läsa här: www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Du kan neka till att ovan nämnda data samlas in och lagras genom att neka till att cookies används via cookie-samtyckes-bannern eller i inställningarna i din webbläsare.


Server loggfiler

Webbplatsleverantören samlar och lagrar automatisk information i så kallade serverloggfiler, som automatiskt överförs till oss av din webbläsare. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • Hänvisar till URL
 • IP-adress
 • Datorns värdnamn
 • Tid för serverförfrågan

Vi förbehåller oss rätten att kontrollera uppgifterna senare om vissa tecken på olaglig användning blir kända för oss.


SSL-kryptering

Den här webbplatsen använde SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda konfidentiell innehållsöverföring, till exempel de frågor som du skickar oss till som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra adressfältet i webbläsaren från "http: //" till "https: //" av låssymbolen i din webbläsarrad. När SSL-kryptering är aktiverad kan de data som du sänder oss inte läsas av tredje part.

Rätt till information, radering, blockering
Du har rätt att frigöra information om dina sparade personuppgifter, dess ursprung och mottagare, syftet med databehandling och en rätt till auktorisation, blockering eller radering av dessa uppgifter. För frågor som rör detta eller för andra frågor om personuppgifter, var god kontakta oss på adressen nedan eller via email på info@techem.se.


Anmälan till Datainspektionen

Du kan anmäla eventuellt misstänkt brott mot datasäkerhetslagen (GDPR) till den behöriga tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Ring 08-657 61 00
Mejla datainspektionen@datainspektionen.se
Faxa 08-652 86 52

Ordinarie öppettider för växeln:
Måndag-fredag: 9-15
Lunchstängt 12-13

Postadress
Datainspektionen
Box 8114
104 20 Stockholm

Besöksadress
Drottninggatan 29, plan 5, i Stockholm


Invändning mot reklampost

Vi protesterar härmed mot användningen av kontaktuppgifter som publicerats som en del av skyldigheten att publicera ett avtryck för inlämnande av kampanjer och informationsmaterial som inte uttryckligen begärs av oss. Operatören av platserna förbehåller sig rätten att vidta uttryckliga rättsliga åtgärder vid oönskad sändning av reklaminformation genom exempelvis spam-e-post.


Samtycke

 • Under vissa förutsättningar måste vi få ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i samband med vissa aktiviteter. Beroende på varför dina uppgifter är exakt nödvändiga, ska vi få detta samtycke uttryckligen genom "Opt-in".
 • Enligt artikel 4.11 i GDPR är tillstånd (via Opt-in) "vilket frivilligt uttalande som ges för det specifika fallet, på ett informerat sätt och entydigt, i form av en deklaration eller någon annan tydlig bekräftande åtgärd med som den berörda personen anger att de överensstämmer med behandlingen av personuppgifterna om dem. "Enkelt uttryckt innebär detta att:
  • Du måste ge oss ditt samtycke frivilligt utan att vi utsätter dig för någon form av påtryckningar.
  • Du måste veta vad du ger ditt samtycke till - därför ska vi se till att vi har informerat dig tillräckligt.
  • Du måste bevilja ditt tillstånd i form av en positiv bekräftande åtgärd. Vi presenterar förmodligen ett fält där du måste markera att denna specifikation är tydlig och entydigt uppfylld.


Din säkerhet är vår högsta prioritet.

För att skydda personuppgifter som upprätthålls av oss mot obehörig åtkomst och missbruk har vi tagit omfattande tekniska och operativa säkerhetsåtgärder, som regelbundet verifieras och hålls aktuella.

Om dina uppgifter behandlas inom Techem som en del av central databehandling för att förbättra kundservicen eller av tekniska skäl säkerställs det genom lämpliga åtgärder att våra kunders dataskyddsintressen beaktas enligt bestämmelserna i Allmänna databeskyddsförordningen (BRP). Observera att vi vidtar de största åtgärderna för oss för att säkerställa säker dataöverföring. Överföringen av data via internet är dock inte helt säker. Säkerheten för data som skickas till våra webbplatser kan därför inte garanteras.

Skulle vi ändra våra riktlinjer för dataskydd, publicerar vi ändringarna på den här webbplatsen. På så sätt kan du alltid ta reda på hur vi samlar in olika uppgifter och hur vi använder den.
På skriftlig begäran kommer vi gärna att informera dig om vilka uppgifter om dig vi har lagrat.
Dina frågor och kommentarer om dataskydd och datasäkerhet är välkomna hos Techem.

Dataskyddsansvarig
Techem GmbH
Heiner Salz
Hauptstrasse 89
DE-65760 Eschborn
Alternativt kan du nå vår datasäkerhetschef via e-post på adressen: datenschutz@techem.de