Disclaimer - Ansvarsbegränsning

Information som presenteras på denna hemsida är tänkt som en generell information.

Informationen på hemsidan är presenterad så korrekt och uppdaterad som möjligt.

Informationen på hemsidan har tillgängligjorts utan någon form av garanti från Techem eller Inergi som därmed inte heller ansvarar, eller kan belastas för, direkta eller indirekta skador eller förluster som uppkommit efter att informationen använts, oavsett om informationen är korrekt eller ej.

Techem har som ägare av hemsidan rätt att när som hellst upphöra med publiceringen av hemsidan på internet, eller ändra det presenterade innehållet.

Techem frånsäger sig all form av ansvar till hemsidor, tjänster eller produkter som länkas från denna hemsidan.

Allt material som presenterats på hemsidan tillhör Techem och är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Informationen får inte kopieras, säljas eller på annat sätt distribueras vidare utan tillåtelse från Techem.

Techem förbehåller sig rätten att när som helst ändra, ta bort eller lägga till information på hemsidan. Vidare förbehåller man sig även att helt eller delvis begränsa tillgängligheten till hemsidan på internet.

Techem frånskriver sig ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer i förbindelse med att tredjepart olovligen tar del av information som tillgängliggjorts på hemsidan.

Techem frånskriver sig även ansvar för direkta eller indirekta skador som uppkommer i och med att hemsidan, eller de servrar eller programvara som gör hemsidan tillgänglig, skulle innehålla virus eller annan skadlig kod.