Bostadsrättsföreningar

I bostadsrättsföreningar tjänar alla på att man mäter och debiterar förbrukningen individuellt, tvärt emot vad många utredningar säger eftersom dessa utgår ifrån hyreslägenheter där man som fastighetsägare inte har samma incitament att visa de faktiska kostnaderna för sina hyresgäster och där man dessutom värnar om att besparingen hamnar i fastighetsägarens ficka snarare än i hyresgästens. I en bostadsrättsförening kommer besparingen de boende direkt tillhanda, eftersom medlemsavgifterna baseras på de utgifter som föreningen har. Sänker man kostnaderna kan man därmed också sänka medlemmarnas avgift.

Detta har vi gjort sedan 1952, och idag hanterar vi avläsning av 50 miljoner mätare i 10 miljoner lägenheter runt omkring i Europa. Det är det ingen annan leverantör på den svenska marknaden som kan jämföra sig med. Vi mäter enkelt och kostnadseffektivt varmvatten-, värme- och elförbrukning men även inomhustemperatur i flerbostadshus. Detta möjliggörs tack vare att alla mätare är trådlösa, och därmed kräver minimalt ingrepp vid installationen. Kostnaden blir därefter, det vill säga alltid så låg som möjligt eftersom ingen kabeldragning eller annat som fördyrar installationen krävs.

En majoritet av alla utredningar som har gjorts visar på en besparing av varmvatten och värme på i genomsnitt 20 procent efter att man har infört individuell mätning. Detta gör att investeringen betalar dig på maximalt fem-sex år, men ibland redan efter två-tre år.

Vi är specialiserade på bostadsrättsföreningar eftersom vi erbjuder en helhetstjänst där vi står för installationen av mätare som vi själva tillverkar, därmed blir det ingen diskussion om vems fel det är om något mot förmodan inte skulle fungera. Därefter hjälper vi föreningen att beräkna kostnaden och ta fram underlag för varje lägenhets förbrukning. Resultatet levererar vi direkt till er ekonomiska förvaltare, och allt är dessutom tillgängligt i vår webbportal där man enkelt kan följa sin förbrukning, historik och se sina debiteringsunderlag via en dator, surfplatta eller telefon.

När det gäller elmätning så görs detta i projekt som vi valt att kalla gemensam el med undermätning, och det går ut på att lägenhetsabonnemangen slopas och all el köps via föreningens mätare. Vi levererar en elmätare till föreningen som ersätter elverkets gamla mätare, och vi står för avläsning och debitering till varje medlem. Man kan räkna med en genomsnittsbesparing på 1 200 kronor per år i de fastigheter där det är genomförbart, vilket innebär att det normalt betalar sig på två-tre år.