Förvaltare

Techem levererar resultatet av individuell mätning och debitering av värme-, vatten- och elförbrukning digitalt till alla fastighetssystem på marknaden. Detta innebär att du som förvaltare enkelt läser in resultatet som ska tryckas på avgiftsavin.

Vi hanterar kontakten med styrelse/fastighetsägare och ser till att de levererar nödvändiga uppgifter. Dessutom hanterar vi all form av kundservice mot medlemmar och hyresgäster.