Samfällighetsföreningar

Vilken typ av mätare som krävs för att varje fastighet i samfällighetsföreningen betalar för sin förbrukning beror på vad det är för system som samfälligheten gemensamt äger. Är det ett värme och varmvattensystem så kan man ha individuella värme- och varmvattenmätare. Är det däremot ett gemensamt värmesystem och man producerar varmvattnet lokalt i varje hus så behövs bara värmemätaren.

Kallvattenmätare behövs om detta ingår i samfälligheten, men det kan också vara så att varje fastighet har en enskild kommunal mätare istället. 

I samfällighetsföreningar finns det ibland redan individuella mätare, men ofta är dessa äldre än tio år. Mätare som har passerat tio år har nedsatt funktion, vilket innebär att vissa betalar för mycket och andra för lite. Det är därför rekommenderat att byta ut mätarna var tionde år. Byter ni till Techems mätare får ni utöver korrekt registrerad förbrukning även trådlös avläsning på köpet. Därmed behöver ni aldrig mer gå runt och läsa av mätarna själv, eller kräva in självavläsningar från medlemmarna.

Har ni inte individuella mätare idag så har ni mycket att spara på att införa individuell debitering, normalt 20-30%. Detta innebär att investeringen i installation av mätare kan vara betald inom fem år.