Vad gör Techem?

Techem hanterar på uppdrag av fastighetsägaren avräkning av vatten-, värme- eller elkostnaden för hela fastigheten. Detta innebär att vi normalt tar fram individuella debiteringsunderlag till alla hushåll.

Debiteringsunderlaget visar din förbrukning, och räknar om denna till en kostnad oavsett om det gäller vatten, värme eller el. Observera att vi endast hanterar de mätare som vi ansvarar för, och som sitter i din lägenhet. Kontakta styrelsen eller din hyresvärd om du är osäker på vilken förbrukning du ska betala för.

Av ditt debiteringsunderlag framgår det hur stor din förbrukning varit, och vad du ska betala för denna. Om du har betalt in en preliminär förskottsbetalning så visas denna, och därefter det belopp du ska återfå eller betala. Observera att Techem inte hanterar regleringen av resultatet, utan detta görs på nästkommande hyres- eller avgiftsavi.

Techem är inte leverantör av energi eller vatten, och därmed tar vi inte betalt för förbrukningen. Vi har med andra ord ingen relation till de pengar du betalar för förbrukningen, utan vårt uppdrag är att fördela fastighetens totala kostnaderna mellan de som bor i den. Vi är på så sätt en oberoende part, allt för att det ska bli så rättvist som möjligt.