Impressum

Ansvarig

Techem Sverige AB
Box 5
233 21 Svedala

Telefon: +46 (0)10 202 28 00

Verkställande Direktör

Carsten Hejgaard

Org-nr

556783-5367

Upphovsrätt

Upphovsrätten till websidan och rättigheterna till dess innehåll tillhör Techem GmbH. Innehållet får inte kopieras, säljas eller distribueras på annat sätt än avtalat med Techem GmbH, dess dotterbolag eller försäljningspartners. Techem innehar rätt att utan förbehåll ändra, ta bort eller begränsa informationen som tillgängligjorts i portalen.

Logo och bilder

Om inget annat har angetts är även bilder och logotyper skyddade av upphovsrättslagen.