Värmemätning

Värmemätning kan utföras enligt två tydgodkända debiteringsmetoder.
Det ena är med en värmemängdsmätare (EN 1434) som mäter energimängden som förbrukats genom värmesystemet, antingen via elementen eller ett golvvärmesystem. Metoden kräver att man kommer åt både tillopp och returledning, på ett och samma ställe.
Den andra metoden är att mängden energi som avges från elementen med en värmefördelningsmätare (EN 834). Denna mätmetoden används oftast i äldre hus, eller där man bygger nytt med vertikala värmestammar.

Läs mer om våra debiteringsmätare för lägenheter nedan.