Online-lösningar

Fjärravläsning av mätvärden innebär att vi kan erbjuda våra kunder en lösning där historik, statistik och jämförelser av förbrukningsvärden presenteras överskådligt i en webbportal, telefon eller läsplatta.
Detta görs i två olika portaler, en för boende och en för styrelse och förvaltare.

Boendeportalen

Denna portalen riktar sig till boende och hyresgäster, och här ser du grafisk statistik och alla historiska mätvärden. I det digitala arkivet finns alla debiteringsunderlag, vilka visar förbruknings och kostnadsuträkningar som ligger till grund för debiteringen på avgifts/hyresavin.
Logga in på boendeportalen

Administratörsportalen

Denna portalen riktar sig till förvaltare och styrelsemedlemmar. Här administreras tillgången till boendeportalen för alla boende. I admin-portalen hittar man alla fastigheter man är knuten till, och man ser mätvärden, förbrukning och debiteringsunderlag för samtliga mätare i alla lägenheter i dessa fastigheter. Man kan dessutom enkelt jämföra förbrukningen i olika lägenheter, och spara resultatet som en PDF eller exportera värdena till en Excel-fil. Är man knuten till flera fastigheter så kan man jämföra dessa med varandra.
Logga in på administratörsportalen